Carta oberta als carlins catalans del president de la Comunió Tradicionalista

Carta oberta als carlins catalans

Estimats correligionaris,

Vagi abans de res, prèvia a qualsevol altra consideració, una abraçada enorme i la manifestació del nostre respecte i admiració, en nom de tots els militants de la Comunió Tradicionalista. Per sobre de consideracions polítiques, d’explicacions teòriques o de raons històriques està la dura realitat d’una societat fragmentada que us està tocant viure en primera persona. Famílies, amistats i convivència trencades. Ferides terribles que costarà molt de temps estroncar. La ruptura de la pau social i de les vies mínimes de convivència és un crim de lesa humanitat i els culpables del clima guerracivilista que s’ha generat des de fa temps a tot Espanya i ara tan cruelment a Catalunya haurien de pagar per això. Sapigueu que no esteu sols.

Vosaltres coneixeu de sobres, com carlins que sou, que el separatisme no és el problema, sinó la conseqüència d’un problema. Perquè el mateix que passa amb els cossos, que es descomponen en morir, ocorre amb les societats: que es disgreguen quan perden la seva ànima. I l’ànima constitutiva (no “constitucional”) de totes les nostres Espanyes, que porta dos-cents anys en retirada, ha estat des de sempre una ànima cristiana. “O cristiana o no serà”, com va dir Torras i Bages.

Però què va ser de les nostres, de les vostres, arrels cristianes? On van quedar els set alçaments populars contrarevolucionaris de la Catalunya catòlica i tradicional? En poc més d’un segle vostres avis es van aixecar en armes contra la Convenció, contra Napoleó, contra el primer liberalisme, contra la usurpació en tres ocasions, contra la revolució del 36 … Heu pagat un alt preu en herois i en màrtirs. Mai podrà Espanya compensar tant sacrifici. I no obstant això, a dia d’avui, hem de reconèixer humilment la realitat: que les ideologies de la modernitat han triomfat. Almenys aparentment han aconseguit no només el poder polític sinó també això que en diuen l’hegemonia cultural. Amb el seu triomf han buidat de contingut tot allò pel que valia la pena lluitar. Han fet les ideologies una Espanya odiosa que és tot just un estat, una burocràcia, una trama partitocràtica que no suscita amor perquè ha renunciat a ser la nostra pàtria gran. Han fet una Catalunya mesquina, egoista, camp de cultiu de les mateixes ideologies, i feu de idèntics partits. Han fet una nova religió progre, barreja d’idolatria nacionalista amb ateisme pràctic que s’atreveix a subjugar l’Església i a adulterar el missatge de l’Evangeli. Han fet del rei una titella, dels furs un conte mal explicat, de la llengua una eina d’odi, de la història una mentida subvencionada, dels nostres joves una massa sense criteri, del nostre futur un horitzó amb més minarets que campanars.

El monstre ideològic que ocupa ara les institucions a tot Espanya, i amb més desvergonyiment a Catalunya és, per tant, el de l’anti-Espanya i el de l’anti-Catalunya.

Aquí és on cal enquadrar l’enfrontament actual. El que es porta gestant en els últims anys, i el que esclata ara mateix amb la violència d’aquesta “gent de pau” que incendia els carrers de Barcelona (de forma controlada i amb l’ajuda inestimable d’alguns bombers, per cert), és un enfrontament entre dos caps d’una mateixa Revolució. La policia i els aprenents de terrorista del separatisme no s’estan enfrontant per Espanya ni per Catalunya, sinó en defensa dels interessos dels seus caps que són, repetim-ho fins a la sacietat: l’anti-Espanya d’una banda i l’anti-Catalunya per una altra. Pretendre apagar l’incendi separatista amb més constitució és tirar gasolina al foc. Pretendre recuperar la grandesa catalana amb l’afany de crear una nova republiqueta bananera és ridícul.

Enmig d’aquest conflicte els carlins catalans, i tots els catalans de bona fe, aquells que conserven una mica d’esperit crític i de seny, teniu una missió transcendent. Cal que, passi el que passi, hi hagi algú que conservi viva l’ànima de Catalunya. Encara que sigui en petits reductes, encara que sigui a costa de viure ridiculitzats per uns i per altres. Hi ha gràcies a Déu iniciatives diverses, associacions culturals, guerrilles digitals, veus valentes que aixequen entre vosaltres la bandera de la lleialtat al projecte català i hispànic. Sosteniu, tingueu cura de tots aquells que donin el pas endavant en defensa dels vostres propis ideals. Demostreu amb fets que anomenar “carlistes” als que creuen que Puigdemont és un príncep exiliat és una simplicitat. I expliqueu que el problema d’Espanya va més enllà de la fallida de la unitat de l’estat.

Els carlins catalans sou ja ara i haureu de ser, quan Déu vulgui que tornin les aigües al seu curs, un punt de referència imprescindible per a tots els vostres compatriotes. “Endavant, fes el que hagis de fer, i passi el que Déu vulgui”. En aquesta divisa de Carles VII rau la nostra moral de victòria i la proverbial fermesa dels carlins, sempre vençuts, mai rendits, inassequibles al desànim. Ningú com vosaltres sabrà donar exemple i raons del veritable ser català. Visca sempre la nostra Catalunya hispana!

En Crist Rei,

F. Javier Garisoain Otero

President de la Comunió Tradicionalista Carlista

*******************************************************************************************************************************

Queridos correligionarios,

Vaya antes de nada, previo a cualquier otra consideración, un abrazo enorme y la manifestación de nuestro respeto y admiración, en nombre de todos los militantes de la Comunión Tradicionalista. Por encima de consideraciones políticas, de explicaciones teóricas o de razones históricas está la dura realidad de una sociedad fragmentada que os está tocando vivir en primera persona. Familias, amistades y convivencia rotas. Heridas terribles que costará mucho tiempo restañar. La ruptura de la paz social y de los cauces mínimos de convivencia es un crimen de lesa humanidad y los culpables del clima guerracivilista que se ha generado desde hace tiempo en toda España y ahora tan cruelmente en Cataluña tendrían que pagar por ello. Sabed que no estáis solos.

Vosotros conocéis de sobra, como carlistas que sois, que el separatismo no es el problema, sino la consecuencia de un problema. Porque lo mismo que pasa con los cuerpos, que se descomponen al morir, ocurre con las sociedades: que se disgregan cuando pierden su alma. Y el alma constitutiva (no “constitucional”) de todas nuestras Españas, que lleva doscientos años en retirada, ha sido desde siempre un alma cristiana. “O cristiana o no será”, como dijera Torras i Bagès.

¿Pero qué fue de nuestras, de vuestras, raíces cristianas? ¿Dónde quedaron los siete alzamientos populares contrarrevolucionarios de la Cataluña católica y tradicional? En poco más de un siglo vuestros abuelos se levantaron en armas contra la Convención, contra Napoleón, contra el primer liberalismo, contra la usurpación en tres ocasiones, contra la revolución del 36… Habéis pagado un alto precio en héroes y en mártires. Nunca podrá España compensar tanto sacrificio. Y sin embargo, a día de hoy, debemos reconocer humildemente la realidad: que las ideologías de la modernidad han triunfado. Al menos aparentemente han alcanzado no sólo el poder político sino también eso que llaman la hegemonía cultural. Con su triunfo han vaciado de contenido todo aquello por lo que merecía la pena luchar. Han hecho las ideologías una España odiosa que es apenas un estado, una burocracia, una trama partitocrática que no suscita amor porque ha renunciado a ser nuestra patria grande. Han hecho una Cataluña mezquina, egoísta, campo de cultivo de las mismas ideologías, y feudo de idénticos partidos. Han hecho una nueva religión progre, mezcla de idolatría nacionalista con ateísmo práctico que se atreve a sojuzgar a la Iglesia y a adulterar el mensaje del Evangelio. Han hecho del rey un títere, de los fueros un cuento mal contado, de la lengua una herramienta de odio, de la historia una mentira subvencionada, de nuestros jóvenes una masa sin criterio, de nuestro futuro un horizonte con más minaretes que campanarios.

El monstruo ideológico que ocupa ahora las instituciones en toda España, y con mayor descaro en Cataluña es, por tanto, el de la anti-España y el de la anti-Cataluña.

Aquí es donde hay que encuadrar el enfrentamiento actual. Lo que se lleva gestando en los últimos años, y lo que estalla ahora mismo con la violencia de esa “gente de paz” que incendia las calles de Barcelona, (de forma controlada y con la ayuda inestimable de ciertos bomberos, por cierto) es un enfrentamiento entre dos cabezas de una misma Revolución. La policía y los aprendices de terrorista del separatismo no se están enfrentando por España ni por Cataluña, sino en defensa de los intereses de sus jefes que son, repitámoslo hasta la saciedad: la anti-España por un lado y la anti-Cataluña por otro. Pretender apagar el incendio separatista con más constitución es echar gasolina al fuego. Pretender recuperar la grandeza catalana con el empeño de crear una nueva republiquita bananera es ridículo.

En medio de este conflicto los carlistas catalanes, y todos los catalanes de buena fe, aquellos que conservan algo de espíritu crítico y de seny, teneis una misión trascendente. Es preciso que, pase lo que pase, haya alguien que conserve viva el alma de Cataluña. Aunque sea en pequeños reductos, aunque sea a costa de vivir ridiculizados por unos y por otros. Existen gracias a Dios iniciativas diversas, asociaciones culturales, guerrillas digitales, voces valientes que levantan entre vosotros la bandera de la lealtad al proyecto catalán e hispánico. Arropad, sostened, cuidad a todos aquellos que den el paso al frente en defensa de vuestros propios ideales. Demostrad con hechos que llamar “carlistas” a los que creen que Puigdemont es un príncipe exiliado es una simpleza. Y explicad que el problema de España va más allá de la quiebra de la unidad del estado.

Los carlistas catalanes sois ya ahora y habréis de ser, cuando Dios quiera que vuelvan las aguas a su cauce, un punto de referencia imprescincible para todos vuestros compatriotas. “Adelante, haz lo que debas y suceda lo que Dios quiera”. En esta divisa de Carlos VII radica nuestra moral de victoria y la proverbial firmeza de los carlistas, siempre vencidos, nunca rendidos, inasequibles al desaliento. Nadie como vosotros sabrá dar ejemplo y razones del verdadero ser catalán. ¡Viva siempre nuestra Cataluña hispana!

En Xto. Rey,

F. Javier Garisoain Otero

Presidente de la Comunión Tradicionalista Carlista

También te podría gustar...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.